Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Proposition d'Ioannis Tsakiridis au Congrès : «Nuances de la propriété linguistique de Kastoria et identités à l'espace urbain». Kozani, 30/11/2014. Εισήγηση του Ιωάννη Τσακιρίδη στο Συνέδριο: «Αποχρώσεις του καστοριανού γλωσσικού ιδιώματος και ταυτότητες στον αστικό χώρο». Κοζάνη, 30/11/2014

Αφίσα συνεδρίου
Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας ''Νικόλαος Κασομούλης''
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματική: Γλώσσα. Κώδικας επικοινωνίας και προϊόν πολιτισμού

Κοζάνη, 28-30 Νοεμβρίου 2014
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης

Περιλήψεις συνεδρίου:

Αξιολόγηση συνεδρίου:

Κοζάνη, 30 Νοεμβρίου

Εισηγητής: Ιωάννης Τσακιρίδης,
                         μουσικολόγος του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού

Εισήγηση: Αποχρώσεις του καστοριανού γλωσσικού ιδιώματος και 
                                                                                                                 ταυτότητες στον αστικό χώρο

      Σύνοψη
    Το θέμα της εισήγησης αφορά μια κοινωνική και ιστορική προσέγγιση του γλωσσικού φαινομένου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην πόλη της Καστοριάς τα χρόνια της οθωμανικής κτίσης, προσεγγίζοντας τις κοινωνικές δομές που επέδρασαν σε αυτό, αλλά και στην ερμηνεία των γλωσσικών συμβολισμών και ταυτοτήτων που ενέχει η υπόστασή του.
     Γίνεται λόγος για τρόπους και κώδικες επικοινωνίας με σημείο αναφοράς την ανθρωπογεωγραφία της κείμενης περι- οχής καθώς και στη συμβολή του γλωσσικού φαινομένου στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στους πρώτους μελετητές του καστοριανού γλωσσικού ιδιώματος, στα τοπωνύμια της Καστοριάς και βέβαια στη λογοτεχνική διάσταση της γλώσσας, όπως αυτή εκφράστηκε από τους καστοριανούς λόγιους.

Congrès scientifique panhellénique de l'union de scientifiques de Macédoine occidentale « Nikolaos Kasomoulis » université populaire de Macédoine occidentale
 

Thématique : Langue. Code de communication et produit de culture

Kozani, le 28-30 novembre 2014
Musée de Kozani Folklorique

Rapporteur : Ioannis Tsakiridis,                          
                           Musicologue de la Culture Populaire Grecque  


       Abrégé
     Le sujet de la proposition concerne une approche sociale et historique du phénomène linguistique, comme celui-ci a été formé à la ville de Kastoria les ans l'ottomanne ktisis, en se rapprochant des structures sociales qui ont influé sur celui-ci, mais aussi sur l'interprétation des symbolismes linguistiques et des identités que comprend son existence.
     Il est question de des manières et des codes de communication avec repère la géographie humaine en vigueur au sujet de ochis ainsi qu'à la contribution du phénomène linguistique à la vie sociale et culturelle de la ville. De plus, il est question vaste de les premiers spécialistes de la propriété linguistique de Kastoria, à toponymie de Kastoria et bien sûr à la dimension littéraire de la langue, comme celle-ci a été exprimée logioystis de Kastoria.


 .........................................................................................................................................................................................................................................
   ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
MAGNÉTOSCOPE .................................................................................................................................................................................................

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
MATIÈRE PHOTOGRAPHIQUE

Μαζί με την πρόεδρο της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  ''Νικόλαος Κασομούλης'' Δρ. Όλγα Κούρτογλου   
Avec le président de l'union de scientifiques de Macédoine occidentale « Nikolaos Kasomoulis » le Dr Olga Kourtoglou

 Μαζί με την πρόεδρο της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας ''Νικόλαος Κασομούλης''Δρ. Όλγα Κούρτογλου και τον Δρ. Λεωνίδα Πουλιόπουλο 
Avec le président de l'union de scientifiques de Macédoine '' Nikolaos Kasomoylis '' le Dr occidentale Olga Kourtoglou et le Dr Léonida Pouliopoulo

 Μαζί με τον πρόεδρο Πρόεδρο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, κ. Πολυνείκη Αγγέλη και τον Δρ. Λεωνίδα Πουλιόπουλο 
Avec le président président des relations de lettres et d'arts de Kozani, M. Polineiki Aggeli et le Dr Léonida Pouliopoulo


 Εικόνες από τον χώρο του συνεδρίου

Images de l'espace du congrès
 

 Κατά την διάρκεια της εισήγησής μου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου