Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Discours d'Ioannis Tsakiridis: Présentation de livre de Madame Angélique Papamantzari [Michalis (Lakis) Papamantzaris, Maire de Kastoria (1951-1967)] - Ομιλία Ι. Τσακιρίδη: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της κας Αγγελικής Παπαμαντζάρη [Μιχάλης (Λάκης) Παπαμαντζάρης, Δήμαρχος Καστοριάς 1951-1967]

Ο Γιάννης Τσακιρίδης στο βήμα την ώρα της ομιλίας του και δίπλα
 η συγγραφέας του βιβλίου Βασιλική Παπαμαντζάρη

Φώτο. Αρχείο Γιώργου Αλεξίου
Κείμενο, το οποίο αναγνώστηκε την ημέρα της βιβλιοπαρουσίασης, 
στην ΕΔΗΚΑ 07/12/2014

Πρώτη Δημοσίευση: Εφημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», φ. 6143, 
Καστοριά, 24/12/2014       του Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη, σχεδιαστή του βιβλίου  
       kastorian@rocketmail.com   

     Ήταν μεγάλη για μένα η έκπληξη και συνάμα η τιμή, όταν τον πε- ρασμένο Αύγουστο, η Εκδοτική Εταιρεία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με ενημέρωσε ότι πρόκειται να αναλάβω την σχεδίαση ενός βιβλίου, που αφορούσε τη ζωή και το έργο ενός παλαιού καστοριανού δημάρχου, του Λάκη Παπαμαντζάρη. Η ανάθεση αυτής της εργασίας δεν αποτέλεσε για μένα μια εργασία ρουτίνας αλλά πολύ περισσότερο μια εργασία ευθύνης απέναντι στην ιστορία του τόπου, ώστε το υπό έκδοση υλικό να μορφοποιηθεί με τον πλέον ιδανικό τρόπο και να καταστεί προσιτό και θελκτικό στον αναγνώστη που θα το μελετήσει. Λόγο και της προσωπικής μου ενασχόλησης με την καταγραφή και έρευνα της τοπικής ιστορίας, το υπό επεξεργασία υλικό του βιβλίου ήταν για μένα ένας θησαυρός μελέτης και νέων ανακαλύψεων με πολλές προκλήσεις. Άλλωστε και το κίνητρο της συγγραφέα δεν ήταν μόνο να τιμήσει την μνήμη ενός θαυμαστού ανθρώπου και συζύγου αλλά και να δώσει στο ευρύ κοινό, σημαντικά κομμάτια της χαμένης συλλογικής μνήμης της Καστοριάς.    
Το εξώφυλλο του βιβλίου Μιχάλης (Λάκης) Παπαμαντζάρης,
Δήμαρχος Καστοριάς (1951-1967)
        Η μελέτη της μικρο-ιστορίας, είναι ένα πεδίο έρευνας με ιδιαίτερη διαχρονική αξία καθώς μέσω αυτής απο-κρυπτογράφονται όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία, τα οποία διαμορφώνουν τη ροή της ιστορίας, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό στοιχείων και δεδομένων, πολύτιμων για την κατανόησή της.              
        Η πόλη της Καστοριάς και η ευρύτερη περιοχή, ενέχουν πλούσια αποθέματα ιστορικής μνήμης και λαϊκής προφορι- κής παράδοσης, τα οποία είναι μείζονος σημασίας να καταγραφούν καθώς αυτά είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για τον σημερινό καστοριανό πολίτη, να αυτοπροσδιορίζεται και να διατηρεί ακέραια την τοπική του ταυτότητα κόντρα στο ρεύμα των καιρών.
      Για πολλούς αιώνες, η ευλογημένη ελληνική γη της Δυτικής Μα- κεδονίας, υπήρξε γενέτειρα σπουδαίων ανδρών, οι οποίοι διέπρεψαν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, στο εμπόριο, τις τέχνες και τα γράμματα. Όσον αφορά τη Καστοριά, σημαντικές προσωπικότητες καθόρισαν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση της πόλης σχετικά με την κοινωνική και οικιστική της εξέλιξη, συνεισφέροντας σημαντικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της και βέβαια δεν είναι άλλοι από τους διατελέσαντες δημάρχους Κα- στοριάς κατά την προπολεμική και μεταπολεμική περίοδο.   
            
    Ο Μιχαήλ Παπαμαντζάρης, δήμαρχος Καστοριάς (1951-1967), αποτελεί μια προσωπικότητα ορόσημο της μετα- πολεμικής Καστοριάς, της οποίας ο βίος και το έργο είναι άγνωστο για τις νεότερες γενιές καστοριανών καθώς ως σήμερα δεν υπήρξε καμιά σχετική εργασία που να αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτήν, παρά μόνο αποσπασματικές αναφορές σε διάφορα βιβλία της τοπικής ιστορίας. Το νυν πόνημα της κυρίας Αγγελικής Παπαμαντζάρη, αποτελεί μείζων τεκμήριο για τη δράση και το έργο του, αποδίδοντας φόρο τιμής σε έναν αγαπητό και σπουδαίο καστοριανό άνδρα, ο οποίος υπήρξε άρδην παραγωγικός και πολύτιμος για τη Καστοριά, με το ήθος και το βίο του. Το πλούσιο και πρωτογενές υλικό του πονήματος, αποτελούμενο από σπάνιες φωτογραφίες και επιστολές, δύναται να αποτελέσει μια «αμάλθεια» παρακαταθήκη για όλους τους σημερινούς καστοριανούς αλλά συνάμα και ένα μοναδικό αρχειακό αποθετήριο για τους ερευνητές και λάτρεις της τοπικής ιστορίας που με λαχτάρα αναζητούν τέτοιου είδους τεκμήρια για τα λαογραφικά και ιστορικά τους μελετήματα.
        Είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι οι νέες γενιές καστοριανών για πολλά χρόνια θα αναζητούν με αδημονία, να μελετήσουν το εν λόγω πόνημα και τους θησαυρούς που περιέχει, καθιστώντας το ένα ζωντανό κειμήλιο της καστοριανής τοπικής ιστορίας και συλλογικής μνήμης. 

        Texte, ce qui a été lu le jour de la présentation du livre, à la EDIKA 07/12/2014        
       Elle était grande pour moi la surprise et en même temps le prix, lorsqu'août passé, la société d'édition « ORIZONTES », il m'a informé que je devrais entreprendre la planification d'un livre, qui concernait la vie et le travail d'un ancien maire de Kastoria, de Laki Papamantzari. L'affectation de ce travail n'a pas constitué pour moi un travail de routine mais très davantage un travail de responsabilité face à l'histoire du lieu, afin sous publication matière morfopoiithei de la manière la plus idéale et pour il soit rendu accessible et engageant au lecteur qui l'étudiera. En raison et de mon occupation personnelle grâce à l'enregistrement et à l'enquête de l'histoire locale, sous traitement matière du livre était pour moi un trésor d'étude et de nouvelles découvertes grâce à de nombreux défis. D'ailleurs et l'incitation l'écrivain n'était pas seulement pour il honore la mémoire d'une personne admirable et d'un conjoint mais aussi pour il donne au public large, morceaux importants de la mémoire collective perdue de Kastoria.
       L'étude petit-histoire, est un champ d'enquête à valeur diachronique particulière alors que via celle-ci sont analysés ces tous individuel éléments, lesquels forment l'écoulement de l'histoire, en créant un mosaïque d'éléments et donnés, précieux pour sa compréhension.
       La ville de Kastoria et la région plus large, comprennent des réserves riches de mémoire historique et populaire profori- kis de livraison, lesquels sont d'importance majeure pour ils soient enregistrés alors que ceux-ci sont des éléments constitutifs indispensables pour le citoyen actuel de Kastoria, pour il s'autodétermine et pour il maintienne entière son identité locale contre le courant des temps.
      La ville de Kastoria et la région plus large, comprennent des réserves riches de mémoire historique et de livraison orale populaire, lesquels sont d'importance majeure pour ils soient enregistrés alors que ceux-ci sont des éléments constitutifs indispensables pour kastoriano le citoyen actuel, pour il s'autodétermine et pour il maintienne entière son identité locale contre le courant des temps.
      Michail Papamantzaris, maire de Kastoria (1951-1967), constitue sa personnalité borne après Kastoria de guerre, dont la vie et le travail est inconnus pour les plus nouvelles générations de Kastoria alors que jusqu'à aujourd'hui n'a existé aucun travail correspondant qui soit mentionné exclusivement à celle-ci, rapports que fragmentaires à de divers livres de l'histoire locale. Actuel ponima de Madame Angélique Papamantzari, constitue preuve majeure pour l'action et son travail, en attribuant hommage à un cher et important de Kastoria homme, lequel a existé complètement productif et précieux pour Kastoria, avec la morale et sa vie. La matière riche et primaire du livre, constitué de photographies rares et de lettres, peut qu'il constitue « amaltheia » un dépôt pour tous actuels habitants de Kastoria mais en même temps et un certificat d'entrepôt archivistique unique pour les chercheurs et latreis de l'histoire locale qui avec désir recherchent de tel type preuves pour leurs études folkloriques et historiques.
      Je suis absolument certain, que les nouvelles générations de Kastoria pour de nombreuses années rechercheront avec impatience, pour ils étudient en question livre et les trésors qui contient, en rendant l'un patrimoine vivant kastorianis de l'histoire locale et de la mémoire collective.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 MATIÈRE PHOTOGRAPHIQUE

Ο Γιάννης Τσακιρίδης στο βήμα την ώρα της ομιλίας του και δίπλα η συγγραφέας του βιβλίου Αγγελική Παπαμαντζάρη
Yannis Tsakiridis edratin à l'heure de son discours et à côté de l'écrivain du livre angélique Papamantzari
Φώτο. Blog Fouit
Ο Γιάννης Τσακιρίδης στο βήμα την ώρα της ομιλίας του και δίπλα η συγγραφέας του βιβλίου Βασιλική Παπαμαντζάρη Καθήμενοι στο πάνελ διακρίνονται και οι υπόλοιποι ομιλητές της βιβλιοπαρουσίασης Εξ αριστερών: Μαρία Λαζαρίδου, Λάζαρος Νικηφορίδης, ;, Θάνος Μπατσόπουλος   Yannis Tsakiridis au siège l'heure de son discours et à côté de l'écrivain du livre Angélique Papamantzari. Assis au panel sont distingués aussi les orateurs restants de la présentation du livre. Ex de gauches : Maria Lazaridou, Lazare Nikiforidis, ? , Thanos Mpatsopoulos  Φώτο. Γιώργου Αλεξίου
Ο Γιάννης Τσακιρίδης στο βήμα την ώρα της ομιλίας του και δίπλα η συγγραφέας του βιβλίου Βασιλική Παπαμαντζάρη Καθήμενοι στο πάνελ διακρίνονται και οι υπόλοιποι ομιλητές της βιβλιοπαρουσίασης Εξ αριστερών: Μαρία Λαζαρίδου, Λάζαρος Νικηφορίδης, ;, Θάνος Μπατσόπουλος 
Yannis Tsakiridis au siège l'heure de son discours et à côté de l'écrivain du livre Angélique Papamantzari. Assis au panel sont distingués aussi les orateurs restants de la présentation du livre. Ex de gauches : Maria Lazaridou, Lazarο Nikiforidis, ? , Thano Mpatsopoulo
Φώτο. Γιώργου Αλεξίου
Άποψη της εκδήλωσης. Στις πρώτες θέσεις επίσημοι προσκεκλημένοι  Aspect de la manifestation. Aux premières places officiels invités   Φώτο. Blog Fouit
Άποψη της εκδήλωσης. Στις πρώτες θέσεις επίσημοι προσκεκλημένοι
Aspect de la manifestation. Aux premières places officiels invités 
Φώτο. Blog Fouit
Ομιλητές της εκδήλωσης.
Orateurs de la manifestation 
Φώτο. Blog Fouit
Άποψη της εκδήλωσης.
Aspect de la manifestation. 
Φώτο. Blog Fouit
Η συγγραφέας Αγγελική Παπαμαντζάρη ξεκινά την εκδήλωση. 
L'écrivain angélique Papamantzari commence la manifestation.
Φώτο. Blog Fouit

Χαιρετισμός του Δημάρχου Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή 
Salutation du maire de Kastoria M. Anesti Aggeli
Φώτο. Blog Fouit

Άποψη της εκδήλωσης. 
Aspect de la manifestation
Φώτο. Blog Fouit
Χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σωτήρη Αδαμόπουλου
 Salutation son à la place de gouverneur de Kastoria M. Sotiri Adamopoulo.
Φώτο. Blog Fouit
Αφιερώσεις και διανομή των βιβλίων στους επισκέπτες της εκδήλωσης
  Dévouements et la distribution des livres aux visiteurs de la manifestation
Φώτο. Blog Fouit
.................................................................................................................................................................................................

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
PUBLICATIONS

Εφημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», φ. 6143, Καστοριά, 24/12/2014. σ. 10
Journal « ORIZONTES », f. 6143, Kastoria, 24/12/2014. p. 10 


.................................................................................................................................................................................................

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ
 AUTRES RAPPORTSΕφημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», φ. 6132, Καστοριά, 09/12/2014. σ. 12-13
Journal « ORIZONTES », f. 6132, Kastoria, 09/12/2014. p. 12-13

 


Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», φ. 3347, Καστοριά, 11/12/2014. σ. 11
 Journal «  VOIX DE KASTORIA », f. 3347, Kastoria, 11/12/2014. p. 11
 

 .................................................................................................................................................................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου