Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Conférence Scientifique du monsieur Ioannis M. Tsakiridis ayant pour thème : Le romantisme en tant qu'influence d'inspiration et de création aux compositions poétiques de l'érudit de Kastoria Argyrios G. Papadiskos / Επιστημονική Εισήγη του Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη με θέμα: Ο ρομαντισμός ως επιρροή έμπνευσης και δημιουργίας στις ποιητικές συνθέσεις του καστοριανού λογίου Αργύριου Γ. Παπαδίσκου

 


Επιστημονική Εισήγη του Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη με θέμα: Ο ρομαντισμός ως επιρροή έμπνευσης και δημιουργίας στις ποιητικές συνθέσεις του καστοριανού λογίου Αργύριου Γ. Παπαδίσκου.
Η εισήγησή θα παρουσιαστεί το Σαββατό και ώρα 11.45 π.μ, αντί της Παρασκευής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου