Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Photographies et magnétoscope de la proposition d'Ioannis M. Tsakiridis au Congrès Panhellénique « Macédoine Occidentale : Présent - Passé - Perspectives » à les 06/02/2016 / Φωτογραφίες και Βίντεο από την εισήγηση του Ιωάννη Μ. Τσακιρίδη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο «Δυτική Μακεδονία: Παρελθόν-Παρόν-Προοπτικές» στις 06/02/2016


Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Επιστημόνων  
Δυτικής Μακεδονίας ''Νικόλαος Κασομούλης"

Congrès scientifique panhellénique de l'union de scientifiques de Macédoine Occidentale  « Nikolaos Kasomoylis » 


 «Δυτική Μακεδονία: Παρελθόν-Παρόν-Προοπτικές»
  « 'Macédoine Occidentale : Présent - Passé - Perspectives »

Κοζάνη 5-7 Φεβρουαρίου 2016 - Αίθουσα πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
Kozani le 5-7 février 2016 - Salle ex- de Conseil Préfectoral
 
 
Ο μουσικολόγος εισηγητής του συνεδρίου κ. Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης
Ο Ι. Τσακιρίδης στο έδρανο του εισηγητή
  
  Προκήρυξη : εδώ

  Πρόγραμμα : εδώ
    
  Απολογισμός : εδώ

 
..............................................................................................................................................................................................
 
Αφισέτα με το θέμα της εισήγησης

  
Εισηγητής : Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης. Μουσικολόγος του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού

Εισήγηση : Το ανέκδοτο έργο ''Παληά Καστοριανά Καρναβάλια'' του καστοριανού λογίου 
                   Αργύριου Γ. Παπαδίσκου (1882-1955)

Ημερομηνία παρουσίασης : 6 Φεβρουαρίου 2016

Αναφορές : Εφημερίδα Καστοριάς «Σέντρα» εδώ
                         
 Περισσότερες Φώτο : εδώ


          ΣΥΝΟΨΗ 
     Αντικείμενο της εισήγησής μου, αποτέλεσε η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου του καστοριανού λογίου Αργύριου Γ. Παπαδίσκου, το οποίο για δεκαετίες θεωρούνταν χαμένο τόσο από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Παπαδίσκου αλλά και από τους ερευνητές και ιστοριοδίφες της Καστοριάς. Πρόκειται για ένα γλαφυρό αφήγημα λαογραφικής θεματολογίας με τίτλο «Τα Παληά Καστοριανά Καρναβάλια», μέσω του οποίου ο συγγραφέας περιγράφει με αφηγηματικό τρόπο εμπειρίες και βιώματα από το παραδοσιακό δρώμενο των ρογκουτσαριών, αναφερόμενος χρονικά στα πρώτα έτη της δεκ. του 1900, τη περίοδο, όπου η Καστοριά τελούσε υπό οθωμανική κατοχή. Για το πολύτιμο αυτό τεκμήριο της καστοριανής λαογραφίας, πραγματοποίησα μια σύντομη περιγραφική επισκόπηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εν λόγω έργου, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για την κατανόηση της λογοτεχνικής εργογραφίας του Αργύριου Παπαδίσκου αλλά και την εξερεύνηση του άγνωστου πνευματικού ορυκτού πλούτου της Καστοριάς, ο οποίος παραμένει άγνωστος σε μεγάλο βαθμό, κλεισμένος μέσα στις μεσάντρες και τα σεντούκια των αρχοντικών περιμένοντας τη στιγμή που θα αναδυθεί στην επιφάνεια.
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................

Congressiste rapporteur : Ioannis M. Tsakiridis.Musicologue de Culture Populaire Grecque

Proposition scientifique : «Le travail '' Ιnédit Αnciens Carnavals de Kastoria '' de l'érudit de Kastoria Argyrios G. Papadiskos (1882-1955)»

Date de présentation : Les 6 février 2016

      ABRÉGÉ
     Objet de ma proposition, a constitué la présentation d'un travail inédit de l'érudit de Kastoria Argyrios G. Papadiskos, ce qui pour des décennies étaient considéré tant par l'archive familiale perdue de la famille Papadiskos mais aussi par les chercheurs de Kastoria. Il s'agit d'un récit élégant de questions folkloriques ayant pour titre «Anciens Carnavals de Kastoria», via lequel l'écrivain décrit de manière narrative des expériences et des vécus de traditionnel coutume rogkoutsaria, concernée temporairement aux premières années de la 1900, la période, Kastoria se déroulait sous possession ottomanne. Pour cette preuve précieuse folklore de Kastoria, j'ai réalisé une revue descriptive brève, en mentionnant de façon caractéristique des attributs du travail en question, lesquels sont très des intérêts pour la compréhension de bibliographie de Argyrios Papadiskos littéraire mais aussi l'exploration de la richesse minière intellectuelle inconnue de Kastoria, lequel reste inconnue dans une grande mesure, fermé dans mesantres et les coffres des manoirs en attendant l'instant il émergera à la surface.
  ............................................................................................................................................................................................................................................................

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
MATIÈRE PHOTOGRAPHIQUE
 
Φωτογραφία: Χρήστος Κλαζίδης
Ο Ι. Τσακιρίδης κατά τη διάρκεια παρουσίασης της εργασίας του
 
Γενική άποψη του χώρου που πραγματοποιήθηκε η 2η μέρα του συνεδρίου
  
 
 
 

 
 
Τέλος παρουσίασης
Ο Ι. Τσακιρίδης μαζί με τον εξαίρετο εισηγητή του συνεδρίου Δρ. Λεωνίδα Πουλιόπουλο

Ο Ιωάννης Τσακιρίδης μαζί με τους εξαιρετικού εισηγητές Δρ. Ραϋμόνδο Αλβανό και Δρ. Λεωνίδα Πουλιόπουλο

Ο Ιωάννης Τσακιρίδης μαζί με τον εξαίρετο εισηγητή Δρ. Ραϋμόνδο Αλβανό
 


 
Εισηγητές του συνεδρίου με το πέρας τη στ' συνεδρίας

Ο Ι. Τσακιρίδης με την εξαιρετική εισηγήτρια Μαρία Δεληγιάννη
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

Εφημερίδα "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ". Καστοριά, 12/02/2016. φ. 6415, σ.11
 

 Εφημερίδα "ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ". Καστοριά, 18/02/2016. φ. 3406, σ.7
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου