Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Πώς δίνεται η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ στις Επιχειρήσεις

Πώς δίνεται η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ

Πλήρης εξόφληση του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Απρίλιο απαιτείται προκειμένου οι πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να καρπωθούν τη φορολογική έκπτωση 25% από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις

Αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες για την παροχή της έκπτωσης.

 

Ειδικότερα, το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% δικαιούνται: 
- οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου

- οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου

- οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τον ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου σε δυο δόσεις θα πρέπει να εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ έως το τέλος Απριλίου. Ανάλογη προϋπόθεση εξόφλησης οφειλών της προηγούμενης φορολογικής περιόδου δεν υφίσταται για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

- με την πλήρη εξόφληση του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Απρίλιο η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να συμφηφίσει το 25% του σχετικού ποσού με φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από την 1η Μαϊου 2020 και μετά. 

Αν  με την αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ. Εάν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μειωθεί το χρεωστικό ποσό στα 800 ευρώ, το ευεργέτημα του συμψηφισμού περιορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ (το 25% των 800 ευρώ), και εκπίπτει του ευεργετήματος του συμψηφισμού η διαφορά των 50 ευρώ.

Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ατομική επιχείρηση) εξοφλεί 15.4.2020 ποσό ΦΠΑ 2.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α' τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 500 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (15.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ έτους 2019 ύψους 1.000 ευρώ. Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 500 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 1.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ. Και αυτό διότι πρόκειται για οφειλή που έληξε πριν την 1η Μαΐου 2020

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος με διπλογραφικά βιβλία (Ομόρρυθμη Εταιρεία) εξοφλεί 30.4.2020 ποσό 4.000 ευρώ που αφορά ΦΠΑ Μαρτίου  και κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (εφόσον απαιτείται). Ως εκ τούτου τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.000 ευρώ για συμψηφισμό. Η εταιρεία υποβάλλει 30.6.2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές. Συνεπώς, το ποσό των 1.000 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη Φορολογική Διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου