Ζ. Τζηκαλάγιας: Θέρμανση και αντιπολίτευση

Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε σήμερα στο θέμα της θέρμανσης και την για άλλη μια φορά διάψευση που αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου του στην Καστοριά. Για μέρες ξόδεψαν μελάνι, ταλαιπώρησαν συχνότητες ραδιοφώνων και συγκέντρωσαν

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας

nero20
Παγκοσμίως περισσότερο από το 80% των λυμάτων από κατοικημένες περιοχές, πόλεις, βιομηχανίες και γεωργικές δραστηριότητες καταλήγουν στο περιβάλλον, χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν μια πηγή πόσιμου νερού μολυσμένη από λύματα. Μέχρι το 2050, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανό να ζει σε μια χώρα που πλήττεται από χρόνια ή συχνή έλλειψη νερού


Στον αντίποδα, η διεθνής ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με την οικονομία των πόρων. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών, που παλαιότερα εντάσσονταν στην κατηγορία των «απορριμμάτων», ενσωματώνεται σταδιακά στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών.
Για την ΕΥΔΑΠ η ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της Αττικής αποτελεί στρατηγικό στόχο. Επιπρόσθετα, η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος για τη διεθνή κοινότητα, ενώ αποτελεί και σημαντική μέριμνα της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή δραστηριότητάς της και ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

119000490_l

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σημαντική βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε στο παρελθόν υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων. Στη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, έχει συμβάλλει καθοριστικά η λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.

Η ΕΥΔΑΠ συλλέγει και επεξεργάζεται τα λύματα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, πληρώντας τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, επενδύει στην αναβάθμιση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων και προχωρά στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Μέσω της προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, το υδατικό μέρος καθαρίζεται και καταλήγει στη θάλασσα απαλλαγμένο από ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό περίπου 95% χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ ένα μέρος του επαναχρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων.

47894952_l

Τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και συγκεκριμένα τα ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και το ΚΕΛ Θριασίου, με τους κεντρικούς συλλεκτήρες, τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών αγωγών και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την προστασία της υγείας και των υδάτινων αποδεκτών. Στην ίδια κατεύθυνση στοχεύει και ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για κάλυψη με Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και έργα αποχέτευσης σε όλη την Ανατολική Αττική.

Στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, με παραγωγή βιοαερίου από τη χώνευση και επεξεργασία της λάσπης, τη διάθεση του αποξηραμένου προϊόντος για θερμική αξιοποίηση από την τσιμεντοβιομηχανία, ως εναλλακτικό καύσιμο. Ειδικότερα, στο ΚΕΛ Ψυττάλειας, όλη η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης, ενώ στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης χρησιμοποιείται περίπου το 70% της ποσότητας βιοαερίου που παράγεται.
Πηγή: protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου